Zadzwoń
+48 62 760 71 01
Godziny otwarcia
Pon-Pt 9:00-17:00
Adres
Kalisz, Al. Wolności 9a/11 | Pleszew, Rynek 22

Dla firm

Sprawy sądowe

Przygotowanie pozwu i pism procesowych, zastępstwo procesowe przed Sądem,
nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania

Windykacja wierzytelności

postępowanie polubowne, prowadzenie negocjacji, zawieranie ugód, wsparcie egzekucji komorniczych

Opinie prawne i konsultacyjne

pisemnie, telefonicznie, elektronicznie

Szkolenia

Dla klientów (pracowników) z różnych dziedzin prawa. Dostosowane profilem do danej działalności.

Sporządzanie dokumentów

umów, pism, wniosków, regulaminów

Reprezentacja klienta przed urzędami i instytucjami

Prowadzenie rozmów   handlowych i negocjacji

Rejestracja spółek

przygotowanie statutu, umów, uchwał i in.

Ochrona klientów na drodze przedsądowej

Wywiad gospodarczy

Raporty o kondycji finansowej kontrahentów oraz dłużników

Naszym Klientom oferujemy:

 • kompleksową obsługę prawną oraz wsparcie w prowadzeniu bieżących spraw
 • doradztwo w sprawach pracowniczych, z zakresu prawa pracy i zbiorowego prawa pracy
 • opiniowanie i przygotowanie różnego rodzaju umów (m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy serwisowe, umowy o współpracy, umowy sprzedaży, umowy dzierżawy, umowy najmu, umowy barterowe, umowy użyczenia, umowy dostawy)
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych i komorniczych
 • bieżąca obsługa spółki w zakresie prawa handlowego – przygotowywanie projektów uchwał organów spółki, zmian w KRS
 • rejestrację spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przekształcenia spółek
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego gospodarczego, karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń z uwzględnieniem specyfiki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Realizacja usług

Usługi realizowane są w naszej Kancelarii, a jeżeli zajdzie taka potrzeba również w siedzibie przedsiębiorcy.
Kontakt z Klientem odbywa się za pośrednictwem wszystkich dostępnych form komunikowania:

 • Telefonicznie
 • Elektronicznie
 • Osobiście
 • Korespondencyjnie