Zadzwoń
+48 62 760 71 01
Godziny otwarcia
Pon-Pt 9:00-17:00
Adres
Kalisz, Al. Wolności 9a/11 | Pleszew, Rynek 22

Gwarantujemy

Przestrzeganie najwyższych norm jakości pracy

Wszelkie podejmowane w imieniu i na rzecz Klienta sprawy są prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz przyjętymi wewnętrznymi normami postępowania. Działania te wykonywane są z zachowaniem najwyższej staranności i dbałości o interes Klienta.

Dynamiczne reagowanie

Kancelaria przywiązuje szczególną wagę do sporządzanych pism oraz dokumentów w powierzonych przez Klienta sprawach. Systematycznie monitoruje przebieg sprawy na każdym jej etapie, by na bieżąco reagować na zdarzenia procesowe i właściwie pokierować sprawami Klienta lub doradzić najlepsze rozwiązanie.

Stałe informowanie klientów

Pełna jawność i dostęp do wszelkich dokumentów – to jedna z naszych kluczowych zasad. Klient naszej Kancelarii jest na bieżąco informowany o przebiegu jego sprawy i podejmowanych w jej toku czynnościach.

Pełna dyspozycyjność

Kancelaria proponuje obsługę prawną za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu i pozostaje w gotowości do jej świadczenia w ciągu całego tygodnia roboczego. Jednak we wszelkich przypadkach tego wymagających (np. udział w negocjacjach) przedstawiciel Kancelarii stawia się osobiście do dyspozycji Klienta. Kancelaria stoi bowiem na stanowisku, że nowoczesny i elastyczny model obsługi prawnej jest bardziej efektywny dla Klienta.

Wzajemne zaufanie

Nasi Klienci są przede wszystkim naszymi partnerami. Zależy nam, aby nasza współpraca opierała się na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Chcemy budować trwałe i profesjonalne relacje biznesowe.

Wspólny cel

Zależy nam na tym, aby sprawy naszych Klientów zostały pozytywnie rozwiązane. Bo zadowolony Klient jest naszą najlepszą wizytówką.

Formy rozliczeń

Formy rozliczeń

Istnieje możliwość wyboru formy wynagrodzenia najbardziej dopasowanej do potrzeb klienta biznesowego.

“Stała współpraca z Kancelarią pozwala zmniejszyć koszty nawet o 70%”

Ryczałtowe i godzinowe

W przypadku przedsiębiorców zainteresowanych stałą współpracą preferowane jest wynagrodzenie ryczałtowe w wymiarze dostosowanym do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorcy. Przy tym rodzaju wynagrodzenia możliwe jest również ustalenie stawki godzinowej na wypadek zapotrzebowania na usługi w zakresie przekraczającym objętą ryczałtem ilość godzin.

Taka forma współpracy pozwala na ciągłą dostępność usług w z góry ustalonym zakresie czasowym oraz zmniejszenie wysokości stawki godzinowej. Zapewnia to w szczególności udzielanie pomocy prawnej w krótkim czasie i reagowanie na bieżąco na pojawiające się zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Za prowadzenie sprawy

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy obejmujące kompleksową reprezentację przed sądami i organami administracji ustalane jest w wysokości zależnej od charakteru, stopnia złożoności danej sprawy oraz koniecznego nakładu pracy.

W każdym przypadku wynagrodzenie to jest ustalane przed rozpoczęciem wykonywania usługi. Możliwym jest również ustalenie dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od pozytywnego wyniku sprawy (tzw. „success fee”), co zazwyczaj pozwala na zmniejszenie stałej części wynagrodzenia za jej prowadzenie.

Za Sukces "Success fee"

Wskazana forma wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie dodatkowe w szczególnie skomplikowanych i pracochłonnych sprawach. Jego wysokość ustalana jest procentowo od wartości uzyskanej w wyniku działań kancelarii korzyści, a ponadto wypłacane jest tylko w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia na rzecz klienta.

Nasz zespół cechuje bardzo dobre rozumienie realiów gospodarczych.

Dlatego w porę dostrzegamy szanse, eliminując zagrożenia, z którymi spotyka się przedsiębiorca w trakcie prowadzenia swojego biznesu.
Chcemy pracować również dla Państwa. Jesteśmy przekonani, że nie zawiedziemy Państwa oczekiwań.

Bo prawo jest naszą pasją!