ZUS – Ulgi dla przedsiębiorców (pobierz wniosek)

Udostępnij

Przedsiębiorca, który z powodu epidemii koronawirusa ma problemy z regulowaniem składek ZUS lub należności wynikających z zawartej umowy o rozłożenie zadłużenia na raty ma prawo skorzystać z uproszczonych form pomocy:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS. Jednak papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego, należy dostarczyć do ZUS. Jeśli nie zostaną dokumenty przekazane w formie papierowej, ZUS ma prawo uznać, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Ważne!
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będziemy mogli udzielić Ci ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Poniżej znajdują się odnośniki do pobrania wniosków:
Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości (plik docx 223kb)
Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość (plik docx 195kb)

Źródło: zus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *